loading

2023.01.19 – ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA

Wspominamy dziś świętego biskupa Przemyśla i razem z nim modlimy się do Boga. Był człowiekiem, który z wielkim zaangażowaniem, i nie szczędząc sił, pełnił misję kapłańską, ucząc pełnienia woli Bożej, służąc biednym i szerząc kult Serca Jezusowego. Realizował zadanie, które odkrył w słowach papieża Piusa IX, by być jak płonąca świeca, która świeci w ciemnym miejscu. Niósł więc światło Boże w ludzkie serca, w dobie niewoli narodowej ucząc ludzi wolności ducha. Sam również dojrzewał do doskonałej miłości Boga i bliźniego, ucząc się opierać nie na własnych zdolnościach i siłach, lecz stawać przed Bogiem jako słaby grzesznik, który potrzebuje oparcia na mocy Bożej. Niech on nam dziś wyprasza takie pragnienie poznawania i miłości Boga, jakim płonęło jego serce.