loading

2023.01.20 – Piątek 2 tygodnia zwykłego

Dzisiejsza liturgia, nasza odpowiedź na słowo Boże, podpowiada nam, że Eucharystia jest „przestrzenią”, w której spotyka się niebo z ziemią. Niebo, nachylając się ku nam, daje nam łaskę, która usprawiedliwia, ziemia natomiast to odpowiedź wierności Bogu we wszystkim. To spotkanie najpełniej realizuje się w Chrystusie i dlatego to w Nim i przez Niego Bóg pojednał świat ze sobą. Pojednać oznacza właśnie przekroczyć granicę, zniweczyć to, co dzieli, uczynić jednością. My, złączeni przez wiarę i miłość z Chrystusem, jesteśmy więc zaproszeni do głębszej zażyłości z Bogiem, która dzięki Jego miłosierdziu pokonuje naszą grzeszność i rozpala naszą miłość. Nam też Chrystus powierza posługę jednania, prowadzenia ludzi do Boga i sprowadzania Boga do ludzi.