loading

2023.01.21 – ŚW. AGNIESZKI

Święta Agnieszka, dwunastoletnia dziewczyna zakochana w Chrystusie złożyła ślub czystości. Wielu, zwłaszcza kandydatom na jej męża, bardzo się to nie podobało. Została oskarżona o bycie chrześcijanką, próbowano zdeptać jej niewinność, poddawano rozmaitym torturom, a na końcu zamordowano na stadionie Domicjana. Święty Ambroży podziwiał jej siłę wiary, która pozwoliła jej w tak młodym wieku odnieść zwycięstwo nad sobą i prześladowcami, dochowując wierności Chrystusowi. Jej imię Agnes pochodzi od agnus – baranek, więc upodobniła się do końca do Bożego baranka i również złożyła ofiarę ze swego życia. W niej wychwalamy dziś Boga, który wybierając to, co słabe w oczach świata, okazuje swoją moc zwyciężającą wszystko. Niech ona i w nas zaowocuje stałością wiary i wiernością wbrew przeciwnościom.

jest