loading

2023.01.22 – 3 NIEDZIELA ZWYKŁA

Obchodzimy dziś niedzielę słowa Bożego. W nim chcemy szukać wskazówek dla życia, podejmowanych decyzji, wyboru właściwych dróg. Liturgia ukazuje nam Chrystusa jako Światło, które rozprasza nasze ciemności, daje nam dostęp do Boga. Dlatego też w modlitwie, która jest naszą odpowiedzią na usłyszane słowo Boże, chcemy prosić, by On sam nieustannie oświecał nasze życie i kierował nim zgodnie ze swoją wolą, by nasze uczynki mogły Mu się podobać (por. kolekta). Wówczas także my, zasłuchani w słowo Boże i złączeni z Chrystusem, będziemy światłem dla świata i solą ziemi. Nie na podstawie własnej doskonałości czy mądrości, lecz dlatego że mamy pośród siebie, w Kościele Światłość prawdziwą i Mądrość Bożą. Cieszmy się obecnością Pana i słuchajmy Jego słowa, byśmy potrafili chodzić za Nim i być Jego świadkami.