loading

2023.01.24 – ŚW. FRANCISZKA SALEZEGO

Święci są świadkami Boga i przykładem tego, czym jest chrześcijaństwo. Uczy nas tego dziś św. Franciszek Salezy, człowiek, który w młodości intensywnie szukał drogi życia i znalazł ją w służbie Bogu. Człowiek o trudnym charakterze, który podjął pracę nad sobą i stał się wzorem łagodności i dobroci. Człowiek, który w epoce wojen religijnych potrafił zachować umiar i poczucie humoru. Ponad wszystko ukochał Boga i dlatego z całych sił służył ludziom prostym, którym ukazał drogi życia duchowego, podkreślając, że nie wszyscy muszą żyć jak mnisi, w oderwaniu od świata, by podobać się Bogu. Każdy stan ma swoją drogę do Boga i właściwą sobie duchowość, więc nikt nie może powiedzieć, że wezwanie do świętości go nie dotyczy. Jej istotą jest pełnienie woli Bożej pośród własnej codzienności.