loading

2023.01.25 – NAWRÓCENIE ŚW. PAWŁA

O nawróceniu św. Pawła Dzieje Apostolskie mówią trzykrotnie, sam Apostoł często o nim wspomina w swoich pismach. Było to wydarzenie, którym żył on do końca swego życia, które nie tylko go przemieniło, ale nadało jego życiu głębszy sens. Z niego właśnie wypływa nauka Pawła o darmowości łaski Bożej i jej prymacie w uświęceniu człowieka, o powszechności zbawienia dokonanego na krzyżu, o Chrystusie, który jest wypełnieniem Prawa, o miłości, która przynagla do dzielenia się Chrystusem z innymi. Chcemy więc dziękować Bogu za św. Pawła, dzięki któremu poznajemy więcej z tajemnicy Chrystusa, którą on żył, oraz uczymy się lepiej służyć Zbawicielowi w Jego Kościele, który jest ciałem Chrystusa, troszcząc się o siebie nawzajem i nasze zbawienie, bo w Kościele wszyscy jesteśmy za siebie odpowiedzialni.

jest