loading

2023.01.26 – ŚWIĘTYCH TYMOTEUSZA I TYTUSA

Tymoteusz i Tytus byli bliskimi współpracownikami św. Pawła. Słuchając jego nauki i przyglądając się jego życiu, uczyli się Ewangelii oraz poznawali Chrystusa. Kiedy zostali wypróbowani w wierze i wierności, jako jego następcom powierzono im troskę o lokalne Kościoły. Paweł przekazuje im władzę pasterską oraz czyni ich powiernikami największego skarbu Kościoła, jakim jest Ewangelia. Oni mają ją ponieść dalej i przekazać nienaruszoną przyszłym pokoleniom. Stajemy w tym momencie u progu tworzenia się Tradycji Kościoła, która sprawia, że wiara rybaków znad galilejskiego jeziora dotarła do naszych czasów w niezmienionej, choć pogłębionej formie. Chcemy prosić Pana, byśmy i my wiernie przekazywali Jego Ewangelię, oraz by wzbudzał w Kościele pasterzy wiernych Jego nauce.