loading

2023.01.27 – Piątek 3 tygodnia zwykłego

W Eucharystii przynosimy Panu w darze nasze nadzieje, projekty przyszłości, trudności, z jakimi musimy borykać się w życiu. Słowo Boże zachęca nas do powierzenia Panu dróg naszego życia, ale także do zaufania Mu we wszystkim. Zaufanie to oznacza poddanie się woli Bożej, szukanie Bożego działania w naszym życiu, wiarę w to, że On rzeczywiście umacnia nasze kroki na drogach zbawienia, że podniesie nas, kiedy upadniemy, że do Niego możemy przyjść zawsze, kiedy nam źle na świecie, gdy utrapienia życia przygniatają nas do ziemi. Zaufać Panu znaczy również nie poddawać się łatwo żadnym trudnościom, strzec skarbu wiary, zachować cierpliwość we wszelkich przeciwnościach, a w końcu oprzeć się na Nim, by Jego moc mogła w nas działać i byśmy byli mocni Jego siłą. On nie opuszcza tych, którzy Mu ufają.

jest