loading

2023.01.28 – ŚW. TOMASZA Z AKWINU

Święty Tomasz z Akwinu to jeden z najwybitniejszych myślicieli chrześcijańskich. Swoje życie poświęcił zgłębianiu prawd wiary, bo było w nim ciągle niezaspokojone pragnienie poznania Boga. On pokazuje nam, że myślenie jest drogą do świętości, wskazuje na wiarę, która potrzebuje rozumu, by była wiarygodna, oraz na rozum, który potrzebuje wiary, by mógł sięgnąć poza świat doczesny i wyjść ku samej Prawdzie, dotknąć tajemnicy Boga. Szukanie Go było napędzane miłością do Niego, bo tylko ona ciągle chce więcej wiedzieć o Ukochanym. Uczy nas św. Tomasz ukochania prawd objawionych, gorliwości w dążeniu do Boga, szukania Jego prawdy i świadczenia o niej umysłem, sercem i czynami. Przypomina nam, że wiara jest cennym skarbem, o który winniśmy się troszczyć, próbować zrozumieć i wiernie zachowywać.