loading

2023.01.29 – 4 NIEDZIELA ZWYKŁA

Kościół naucza, że Eucharystia jest dla życia chrześcijańskiego źródłem, z którego ono wyrasta, i szczytem, do którego prowadzi. W centrum tego życia i liturgii znajduje się więc spotkanie z Chrystusem, ale Tym, który schodzi do człowieka, by odnaleźć go w jego biedzie, słabości, a nawet grzechu. Zniża się do człowieka głodnego, zniewolonego, poniżonego, do tego, który potrzebuje Jego pomocy i prosi o Jego miłosierdzie. Jest to Bóg uniżony i pokorny oraz rozmiłowany w sercu pokornym i ufającym Jego dobroci. Taki właśnie jest nasz Bóg. W takim razie spotkanie z Nim możliwe jest na drodze pokory i służby, bo tylko w ten sposób możemy Go naśladować i przed takimi sercami otwiera On niebo. Prośmy Go, by dawał nam serce pokorne, które będzie głosić Jego chwałę i służyć ludziom.