loading

2023.01.30 – Poniedziałek 4 tygodnia zwykłego

Dzisiejsza liturgia przypomina nam o tym, że nasza wiara nie jest ideologią, systemem wartości, moralnością, lecz wiarą w żywego Boga. Taka wiara daje wytrwałość w przeciwnościach, wierność w pokusach, siłę w codziennym życiu Ewangelią. Chcemy prosić więc Chrystusa o wiarę żywą, która będzie zdolna dostrzec Jego dzieła w naszym życiu i dziękować Mu za Jego dobroć. Chcemy prosić o wiarę, która każe nam u Niego szukać schronienia przed przeciwnościami, do Niego się uciekać, kiedy potrzebujemy pomocy, wyzwolenia od pokus i grzechów. Chcemy prosić, by napełniał nas swoją siłą, bronił przed złem. Stajemy więc przed Nim z ufnością w Jego dobroć, wierząc, że On osłania tych, którzy chronią się u Niego, bo Jemu nie jest obojętny los i bieda człowieka.