loading

2023.02.01 – Środa 4 tygodnia zwykłego

Słowa dzisiejszej kolekty można uznać za motto całego życia chrześcijanina. Chwalić Boga z całej duszy – to pierwsze zadanie człowieka. Ale jest to też dar pochodzący od Boga. Dlatego podczas każdej Eucharystii kapłan w imieniu całej wspólnoty zgromadzonej przed Panem wypowiada słowa: Dziękujemy Ci, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli (Druga modlitwa eucharystyczna). Szczerze miłować wszystkich ludzi – to drugie zadanie człowieka. Ale jest to trudne, a wręcz niemożliwe bez pomocy łaski Bożej. Dlatego też podczas każdej Eucharystii kapłan w imieniu wszystkich zebranych prosi: Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących Ciało i Krew Chrystusa. Komunia – zjednoczenie z Chrystusem – prowadzi bowiem do komunii – zjednoczenia wszystkich wierzących, czyli szczerej miłości wzajemnej.