loading

2023.02.02 – OFIAROWANIE PAŃSKIE

Symeon i Anna – postacie rozpoznające w czterdziestodniowym dziecku Mesjasza i witające z radością wnoszonego do świątyni jerozolimskiej Zbawiciela – przeżywają ogromną radość. Myślę, że można bez obaw powiedzieć, że to najpiękniejszy dzień całego ich długiego życia. Nic więc dziwnego, że z całego serca wielbią Boga i z entuzjazmem opowiadają o Nim wszystkim. Taką postawą budzą nasz szacunek i zachwyt. Przeżywając Dzień Życia Konsekrowanego, dziękujemy Bogu za to, że również dzisiaj nie brak takich osób – kobiet i mężczyzn – które całe swoje życie poświęcają Bogu. Otoczmy je swoją modlitwą i życzliwością, bo pomagają nam rozpoznawać przychodzącego do nas Boga i służyć Mu z radością.