loading

2023.02.03 – Piątek 4 tygodnia zwykłego

Znamy wszyscy Osiem błogosławieństw z Jezusowego Kazania na Górze (por. Mt 5, 3-12). To przepis na bycie „błogosławionym”, czyli „szczęśliwym”. Ale w Biblii możemy znaleźć znacznie więcej takich wskazówek. Dzisiaj, tuż przed Ewangelią, usłyszymy kolejną: Błogosławieni, którzy w sercu dobrym i szlachetnych zatrzymują słowo Boże i wydają owoc dzięki swojej wytrwałości (por. Łk 8, 15). I choć nie tyle jest to dosłowny cytat, ile parafraza słów Jezusa, to jednak odsyła nas ona do innej wypowiedzi Mistrza z Nazaretu: Błogosławieni, którzy słuchają słowa Bożego i przestrzegają go! (Łk 11, 28). To prawdziwy przepis na udane życie i szczęśliwą wieczność. Tylko tyle i aż tyle. Ale by go zrealizować potrzeba serca dobrego i szlachetnego oraz wytrwałości. I o to prośmy dzisiaj Pana Boga.