loading

2023.02.04 – Sobota 4 tygodnia zwykłego

Z czym dzisiaj stajemy przed Bogiem? Co przynosimy ze sobą, a co zabieramy? Przynosimy chleb i wino, które w sposób symboliczny wyrażają naszą pracę oraz radości i smutki. Wszystko to ofiarujemy Bogu i prosimy: Wszechmogący Boże, przyjmij łaskawie te dary, które na znak naszego oddania składamy na Twoim ołtarzu, i przemień je w sakrament naszego zbawienia (modlitwa nad darami). Zabieramy Ciało i Krew Chrystusa, które Pan podaje nam jako pokrzepienie słabych ludzkich sił: Posileni Sakramentem naszego odkupienia, prosimy Cię, Boże, aby Pokarm, który daje życie wieczne, umocnił nas w prawdziwej wierze (modlitwa po komunii).

jest