loading

2023.02.05 – 5 NIEDZIELA ZWYKŁA

Modlitwa po komunii, którą kapłan odmawia w czasie tej Eucharystii, stanowi doskonałe zwieńczenie bogactwa treści zawartych w liturgii dzisiejszej niedzieli. Boże, Ty pozwalasz nam spożywać jeden Chleb eucharystyczny i pić z jednego Kielicha… – Komunia św. nie tylko jednoczy nas z Bogiem, ale również buduje jedność wspólnoty Kościoła. Prosimy Cię, daj nam prowadzić takie życie… – czytania mszalne ukazują nam ideał życia chrześcijańskiego, ale chyba nie mamy wątpliwości co do tego, że jego realizacja przekracza nasze ludzkie możliwości. Konieczna jest łaska Boża, o którą się modlimy. Abyśmy zjednoczeni w Chrystusie… – w pojedynkę – tzn. bez Boga i bez bliźnich – nie damy rady. Tylko wspólny wysiłek przyniesie spodziewany efekt. Z radością przyczyniali się do zbawienia świata – mamy misję do wypełnienia: prowadzić innych do zbawienia za pomocą głoszonego słowa oraz przykładnego postępowania. Amen – czyli oby tak się stało!

jest