loading

2023.02.06 – ŚWIĘTYCH PAWŁA MIKI I TOWARZYSZY

Chrześcijanin to człowiek podążający za Chrystusem. On idzie pierwszy, my – z Nim i za Nim. Na dobre i na złe. W zdrowiu i chorobie. W dobrej i złej doli. Gdy ludzie wokół krzyczą: Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie! (Łk 19, 38), oraz gdy krzyczą:
Precz! Precz! Ukrzyżuj Go! (J 19, 15). Zawsze i wszędzie. Doskonale zrozumieli to wspominani dzisiaj w liturgii męczennicy japońscy. W godzinie próby nie wyparli się wiary i nie porzucili swego Mistrza, dlatego w chwili śmierci usłyszeli od Niego: Wyście wytrwali przy Mnie w moich przeciwnościach. Dlatego i Ja przekazuję wam królestwo, abyście w królestwie moim jedli i pili przy
moim stole
(antyfona na komunię). Przelali swoją krew z miłości do Chrystusa, dlatego weselą się z Nim bez końca (antyfona na wejście). Podziwiając ich męstwo, prośmy słowami kolekty: Boże, mocy wszystkich świętych, spraw dzięki wstawiennictwu Pawła Miki i jego Towarzyszy, abyśmy aż do śmierci mężnie trwali w wierze, którą wyznajemy (kolekta).