loading

2023.02.07 – Wtorek 5 tygodnia zwykłego

Antyfona na wejście zachęca nas: Przyjdźcie, uwielbiajmy Boga, zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył, albowiem On jest naszym Bogiem. Słowa te są zaproszeniem, by każdy dzień rozpoczynać od stawienia się w obecności Bożej, a kończyć pełnym uwielbienia zgięciem kolan przed Panem. Szczególnym momentem, gdy człowiek łączy się z wszystkimi pozostałymi stworzeniami, by z pokorą i oddaniem wielbić Boga swoimi ustami, jest Eucharystia. To wówczas zjednoczeni z chórami aniołów i świętych oraz całym stworzeniem, które jest pod niebem, śpiewamy hymn uwielbienia: Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości! I choć nasze hymny pochwalne niczego Bogu nie dodają, to jednak przyczyniają się do naszego zbawienia, przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa (4 prefacja zwykła).