loading

2023.02.11 – Sobota 5 tygodnia zwykłego

Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych (Mt 4, 4b). Uczestnicząc w Eucharystii, stajemy przed dwoma suto zastawionymi stołami: stołem słowa Bożego oraz stołem Ciała i Krwi Chrystusa. Nasz Pan nie pozostawia nas bez pożywienia, lecz zaspokaja głód i pragnienie naszych serc. Korzystajmy obficie z tych boskich darów, bo one pozwalają nam dobrze przeżywać życie na ziemi i osiągnąć życie wieczne.