loading

2023.02.13 – Poniedziałek 6 tygodnia zwykłego

Refren psalmu responsoryjnego: Składajcie Bogu ofiarę dziękczynną! nie tylko zachęca nas do udziału w kulcie liturgicznym polegającym na złożeniu Bogu ofiary, ale również określa, że ma to być ofiara dziękczynna. Eucharystia to „Dziękczynienie”, a zatem uczestnicząc w niej, najpełniej odpowiadamy na zaproszenie psalmisty. Wsłuchując się jednak w czytania mszalne, nie możemy zapomnieć o tym, że ofiara będąca wyrazem miłości wobec Boga musi iść w parze z konkretnymi czynami będącymi wyrazem miłości wobec naszych bliźnich. Tylko wtedy będziemy mogli szczerze i z czystym sumieniem wypowiedzieć prośbę: Racz wejrzeć na nią [tę Ofiarę] i łaskawie przyjąć, podobnie jak przyjąłeś dary swego sługi, sprawiedliwego Abla […] (I modlitwa eucharystyczna). Stańmy więc przed Panem pojednani z Nim i z bliźnimi.