loading

2023.02.15 – Środa 6 tygodnia zwykłego

Patrząc na postawę Noego – bohatera dzisiejszego pierwszego czytania – oraz wsłuchując się w zachętę psalmisty – ślubującego: Złożę Ci, Boże, ofiarę pochwalną (refren psalmu responsoryjnego) – uczymy się postawy codziennego dziękczynienia za dary otrzymywane od Pana Boga. Pamiętamy jednocześnie staropolskie przysłowie, które głosi: „Kto dziękuje, dwa razy prosi”. Im bardziej jesteśmy wdzięczni Bogu za otrzymane łaski, tym lepiej przygotowujemy się na przyjęcie kolejnych. Zwłaszcza modlitwa wieczorna powinna być przepełniona wdzięcznością za przeżyty dzień i przygotowaniem na noc spokojną i śmierć szczęśliwą. Do takiej postawy również podczas Eucharystii zachęca nas dzisiejsza modlitwa po komunii: Miłosierny Boże, niech ta Ofiara oczyści nas i odnowi, i wyjedna wieczną nagrodę pełniącym Twoją wolę.