loading

2023.02.16 – Czwartek 6 tygodnia zwykłego

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne – słowa antyfony na komunię raz jeszcze podkreślają wagę ludzkiego życia. Jak powtarzamy w refrenie psalmu responsoryjnego: Bóg z wyżyn nieba spogląda na ziemię. Jest zatroskany o każdego człowieka i gdy widzi, że znajduje się w potrzebie, spieszy mu z pomocą. W czasach Starego Testamentu posłał na świat swojego sługę Mojżesza, aby wyswobodzić Izraelitów pogrążonych w niewoli egipskiej i wprowadzić ich do ziemi mlekiem i miodem płynącej. W czasach Nowego Testamentu posłał na świat swojego Syna z misją ratunkową, aby człowieka wyswobodzić z niewoli grzechu i wprowadzić do Ziemi Obiecanej. Bóg, który kocha i daje życie, chce, abyśmy żyli w pełni.