loading

2023.02.17 – Piątek 6 tygodnia zwykłego

Dzisiejsza antyfona na wejście jest modlitwą zawierzenia chrześcijanina swemu Bogu. Może pod tymi słowami podpisać się człowiek doświadczający aktualnie Bożej obecności i doznający Jego błogosławieństwa w codziennych potrzebach: Ty jesteś moją skałą i twierdzą! Może też utożsamić się z nimi człowiek przeżywający trudności, chwiejący się pod wpływem ataków ze strony przeciwników czy nawet bliski upadku: Boże, bądź dla mnie skałą schronienia, warownią, która ocala. I jeden, i drugi całą swą ufność pokłada w Bogu: Kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię. Do której kategorii uczniów Chrystusa dzisiaj ja się zaliczam?

jest