loading

2023.02.22 – ŚRODA POPIELCOWA

Pan Jezus przez św. Faustynę zachęca nas: „Niech żadna dusza nie wątpi, choćby była najnędzniejsza, póki żyje – każda może stać się wielką świętą, bo wielka jest moc łaski Bożej. Od nas zależy tylko nie stawiać oporu działaniu Bożemu” (Dzienniczek, 283). Tę prawdę przybliżają nam także dzisiejsze modlitwy prezydencjalne. Antyfona na wejście podkreśla uniwersalny wymiar zbawienia oraz moc przebaczenia: Panie, Ty wszystkim okazujesz miłosierdzie i żadnego ze stworzeń nie masz w nienawiści. Nie zważasz na grzechy ludzi, aby mogli się nawrócić, przebaczasz im, bo Ty jesteś Panem, Bogiem naszym. Modlitwa po komunii natomiast jest prośbą, aby Bóg uzdolnił nas do ochoczej i skutecznej współpracy z łaską Bożą: Miłosierny Boże, niech przyjęty Sakrament pomaga nam w pełnieniu pokuty, aby nasze wyrzeczenia podobały się Tobie i przyniosły nam uzdrowienie duszy. Tylko wtedy będziemy w stanie pokonać nasze wady i zostaniemy oczyszczeni z grzechów (modlitwa nad darami).

jest