loading

2023.02.26 – 1 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Mottem całej dzisiejszej liturgii są powtórzone trzykrotnie w różnych jej momentach słowa: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych (Mt 4, 4b). Słyszymy je najpierw podczas śpiewu przed Ewangelią. Następnie padają one z ust Jezusa w odpowiedzi na pokusę Szatana. Wreszcie są one zachętą do przystąpienia do Stołu Pańskiego i przyjęcia z niego Ciała Chrystusa – Słowo, które stało się Ciałem (por. J 1, 14). Przywołane zdanie zachęca nas do tego, by większą wagę przykładać do słowa Bożego. Warto trwający Wielki Post uczynić szczególnym czasem lektury i refeksji nad słowem, które Pan dał nam na kartach Biblii. Niech ono będzie naszym codziennym pokarmem w czasie tych czterdziestu dni.

jest