loading

2023.02.27 – Poniedziałek 1 tygodnia Wielkiego Postu

Jezus ustanowił sakrament namaszczenia chorych, przez który chce przychodzić z pomocą człowiekowi choremu na duszy i ciele. Ale również Eucharystia ma uzdrawiającą moc. Tuż przed przyjęciem Komunii mówimy: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja . Ale można również spotkać wiernych, którzy dodają: i ciało moje. Chociaż brak tych słów w obrzędzie Komunii św., to jednak intuicja ta jest jak najbardziej słuszna. Chrystus, który kiedyś leczył choroby duszy i ciała, również dzisiaj ma moc uzdrawiać tych, którzy z wiarą Go przyjmują. Zwraca na to uwagę dzisiejsza modlitwa po komunii: Wszechmogący Boże, spraw, niech przyjęty przez nas Sakrament uzdrowi nasze dusze i ciała, abyśmy mogli radować się owocami łaski, która zbawia całego człowieka.