loading

2023.02.28 – Wtorek 1 tygodnia Wielkiego Postu

Na czym polega prawdziwa mądrość? Z odpowiedzią spieszy nam modlitwa po komunii: Udziel nam prawdziwej mądrości, abyśmy nauczyli się umiaru w zaspokajaniu ziemskich pragnień i umiłowali dobra wieczne. Jedno i drugie jest potrzebne. Często jednak jesteśmy tak bardzo pochłonięci troską o sprawy doczesne i podążaniem za ziemskimi pragnieniami, że zapominamy o życiu wiecznym, do którego Pan nas zaprasza. A przecież Jezus mówi wyraźnie: Cóż za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? (Mt 16, 26a). Wielki Post jest czasem danym nam przez Boga, aby na nowo ustalić właściwą hierarchię wartości. Zwraca na to uwagę druga prefacja wielkopostna: Ty nam dajesz czas łaski i zbawienia, abyśmy oczyścili serca od nieuporządkowanych przywiązań i wśród spraw doczesnych troszczyli się przede wszystkim o wieczne zbawienie.