loading

2023.03.01 – Środa 1 tygodnia Wielkiego Postu

Mija pierwszy tydzień Wielkiego Postu, może zatem warto zrobić mały, cząstkowy „rachunek sumienia” ze swych postanowień, bo nasze czyny mają znaczenie przed Bogiem. Ponieważ same czyny, a nawet najdoskonalsze akty ascetyczne, nie mają jednak mocy przebłagalnej wobec Majestatu Boga, dlatego przyzywamy Bożego miłosierdzia. W modlitwach i czytaniach liturgicznych dominuje motyw Bożego miłosierdzia, ale jego doświadczanie jest uwarunkowane wiarą. W modlitwach przyzywamy Bożej łaski, a w czytaniach biblijnych Kościół napomina, abyśmy nie przyjmowali jej na próżno (2 Kor 6, 1), ale przez wiarę łączyli się z tymi, którzy słyszeli Pana (por. Hbr 4, 2).