loading

2023.03.02 – Czwartek 1 tygodnia Wielkiego Postu

Wczorajsza liturgia kierowała nasze myśli na ogrom Bożego miłosierdzia, towarzyszącego człowiekowi zawszeiwszędzie, a dzisiaj zachęca do świadomego i ufnego wzywania pomocy Boga w codzienności. Czytania liturgiczne akcentują zasadność kierowania prośby o ratunek do Boga, a modlitwy uczą, jak należy prosić. Szczególnie warto zwrócić uwagę na to, że życie zgodne z wolą Boga , czyli szczęśliwe, wiąże się nierozerwalnie z prawością w myśleniu i odwagą w działaniu (por. kolekta). Modlitwa Estery jest doskonałym przykładem wzywania Boga w trudnościach i w zagrożeniach, bo odwołuje się do pamięci o doznanej od Niego pomocy. Prośmy, aby Bóg oczyścił nasze serca, bo tylko wtedy zaznamy prawdziwej radości.