loading

2023.03.05 – 2 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Wczoraj świętowaliśmy narodziny dla nieba świętego Kazimierza królewicza, a dziś celebrujemy największe wydarzenie wszechczasów – pamiątkę zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. W drugą niedzielę Wielkiego Postu, czyli okresu ascezy i wyrzeczeń, Kościół zaprasza nas, byśmy radowali się chwałą Pana. Czytania liturgiczne zwracają uwagę na potęgę Boga, a modlitwy mówią o Jego miłości do nas. Motyw ascezy przejawia się natomiast w pominięciu radosnego hymnu Chwała na wysokości Bogu, co ma nam pomóc uświadomić sobie, że chwała Chrystusa – do której i my jesteśmy wezwani – została okupiona Jego wielkim cierpieniem. My także napotykamy w codziennym pielgrzymowaniu trudności, dotykają nas cierpienia, ale zawsze możemy prosić Boga, aby nas wyzwolił ze wszystkich naszych ucisków.