loading

2023.03.08 – Środa 2 tygodnia Wielkiego Postu

Mijają właśnie dwa tygodnie od Środy Popielcowej, a dzisiejsza liturgia każe nam spojrzeć na Jezusa cierpiącego. Wprawdzie minie jeszcze kilka tygodni, zanim będziemy liturgicznie i sakramentalnie uczestniczyć wcelebracji Paschy Pana, ale Kościół już dziś zaprasza nas do (jakby) wejrzenia w świadomość Jezusa i Jego Apostołów, zdążających do Jerozolimy. Czytania i modlitwy mówią o zagrożeniu pochodzącym od ludzi nastawających na tych, którzy chcą być wierni Bogu, a także wzywają do nadziei płynącej z wiary w moc Boga. Usłyszmy to wezwanie i nie zaniedbajmy podążania drogą wyznaczoną nam przez Boże słowo.