loading

2023.03.09 – Czwartek 2 tygodnia Wielkiego Postu

We wczorajszej liturgii jakby dotknęliśmy zbliżającej się Paschy Jezusa Chrystusa, Jego cierpienia i zaufania do Boga. Dzisiaj Kościół zwraca się do nas z refeksją dotyczącą nas samych, naszej postawy wobec Bożego prawa. Kościół dziś wspomina dwoje świętych, którzy w szczególny sposób żyli tym prawem. Franciszka Rzymianka, która żyła na przełomie XIV i XV wieku, zasłynęła nie tylko jako wielka mistyczka, ale także opiekunka ubogich i cierpiących, którym usługiwała ze swego majątku. Żyła 56 lat. Dominik Savio żył tylko 15 lat i po ludzku nie uczynił nic wielkiego, ale umiłowaniem Chrystusa i Jego Matki zasłużył na chwałę świętych.