loading

2023.03.10 – Piątek 2 tygodnia Wielkiego Postu

Dzisiejsze czytania kontynuują temat niechybnej śmierci Pana Jezusa, niosącej zbawienie całej ludzkości. Pierwsze czytanie i psalm akcentują opatrznościowe dzieła Boga, w dziejach Jego ludu, a jednocześnie podkreślają małostkowość ludzkich zamiarów, które nie mogą się spełnić, bo nie mają Bożego błogosławieństwa. W tym duchu także brzmi dzisiejsza antyfona na wejście i na komunię, modlitwy natomiast są prośbą o łaskę należytego usposobienia ducha, płynącego z odpowiedzialności za dar wiary. Czterdzieści dni pokuty ma nas doprowadzić do głębszego poznania Boga, do umiłowania Jego życiodajnego prawa i do wzrastania w cnotach.

jest