loading

2023.03.11 – Sobota 2 tygodnia Wielkiego Postu

W ostatni dzień drugiego tygodnia Wielkiego Postu Kościół kieruje naszą uwagę na ogrom Bożego miłosierdzia. Czytania liturgiczne, w różnych słowach i obrazach, mówią o przebaczeniu, które jest darem dla każdego, nawet największego grzesznika. Warunkiem wszakże dostąpienia miłosierdzia jest nawrócenie, co pięknie obrazuje postawa głównego bohatera Ewangelii, mówiącego wprost: wrócę do mojego ojca. Boże miłosierdzie czerpać mamy z sakramentów, bo przez nie Bóg daje nam udział w dobrach wiecznych (kolekta). Źródłem sakramentów, których Kościół tak hojnie udziela, jest męka Pana, za którą dziękujmy Mu nieustannie.