loading

2023.03.13 – Poniedziałek 3 tygodnia Wielkiego Postu

Dzisiejsza liturgia, wzywając do radosnego wielbienia Boga w Jego dziełach, przypomina o tym, że Pan jest większy od wszystkich bogów (por. Ps 97, 9). Ale żebyśmy mogli radośnie wielbić Boga, potrzebujemy Jego łaski, którą przekazuje nam Kościół. Szczególnym wyrazem tej łaski są sakramenty oraz słowo Boże proklamowane w liturgii, uzdalniające nas do życia w godności Bożych dzieci. Chciejmy dziś usłyszeć słowo adresowane do każdego z nas imiennie, domagające się wiary. Pierwsze czytanie wyraźnie akcentuje konieczność wiary dla uzdrowienia cielesnego, natomiast Ewangelia – dla zbawienia, które jest największym darem Boga.

jest