loading

2023.03.14 – Wtorek 3 tygodnia Wielkiego Postu

Wyrzeczenia, jakie podejmujemy, nie mają znaczenia same w sobie, ale ich celem jest wzrost naszej miłości do Boga i bliźnich. Wzruszająca modlitwa Azariasza pokazuje, że nawet w największych trudnościach i zagrożeniach życia możemy widzieć trawiący nas, i otaczający zewsząd, grzech i prosić Boga o przebaczenie. Ewangelia przypomina o tym, że aby otrzymać przebaczenie od Boga, należy przebaczyć tym, którzy nas skrzywdzili. Psalmista mówi, że to Bóg uczy nas dróg roztropności i do Niego trzeba się zwracać, a wtórują mu modlitwy i antyfony dzisiejszej liturgii. Kościół zachęca nas do wielkiej ufności, bo ci, co pokładają ufność w Tobie, nie mogą doznać wstydu.