loading

2023.03.15 – Środa 3 tygodnia Wielkiego Postu

Dzisiejsza liturgia podejmuje ducha wczorajszej liturgii, jeszcze silniej akcentując potrzebę modlitwy o to, abyśmy mogli postępować w cnotach. Szczęśliwe życie na ziemi jest owocem łaski, która jest wprawdzie darmowa, ale człowiek musi ją przyjąć osobiście i z nią współpracować. Dlatego w modlitwach wybrzmiewa wołanie do Boga o pomoc, bo bez Jego łaski nic dobrego uczynić nie możemy. Pierwsze czytanie to słowa zachęty do wierności przykazaniom, a Ewangelia – słowami Pana Jezusa – potwierdza znaczenie wypełniania Bożego prawa. Słowa antyfony na wejście powinny stać się nie tylko codzienną modlitwą, ale nade wszystko jakby programem życia.