loading

2023.03.16 – Czwartek 3 tygodnia Wielkiego Postu

W miarę zbliżania do świąt paschalnych Kościół coraz wyraźniej przypomina o ludzkiej grzeszności i łasce, która nas wybawia z tego przekleństwa. Antyfona na wejście dosłownie mówi o dobroci Boga, który wysłuchuje modlitw ludzi doświadczających nieszczęść. Cierpienie płynie z grzechów popełnionych osobiście, z których można się nawrócić, ale ich źródłem jest grzech pierworodny, który zniszczył dobroć stworzenia, w tym godność człowieka i jego zdolność do miłowania Boga i bliźniego. I właśnie z tej słabości wyzwolił nas Bóg przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Ponieważ każdy człowiek nie tylko podlega słabości, ale także czasami znajduje upodobanie w czynach przeciwnych Bożemu prawu, dlatego każdy musi dokonywać wyborów – z Jezusem lub przeciw Niemu.