loading

2023.03.17 – Piątek 3 tygodnia Wielkiego Postu

W piątek, gdy w szczególny sposób rozważamy mękę Pana Jezusa, Kościół – przez liturgiczne czytania i modlitwy – wzywa nas do miłości. Antyfona na wejście wskazuje na potęgę Boga, którą możemy dostrzec, patrząc na dzieło stworzenia, a kolekta przypomina o tym, że hołd oddaje się Bogu przez wypełnianie Jego pouczeń i przykazań. Ponieważ w naszym śmiertelnym ciele zamiast miłości króluje grzech (por. Rz 7, 18-19), trzeba nam pokutować, aby móc przyjąć łaskę uzdalniającą do wierności prawdziwemu Bogu. Motyw miłości wiernej podejmują czytania, wskazując na znaczenie nauczania. To wezwanie brzmi szczególnie mocno w dzisiejszym dniu, gdy wspominamy świętego biskupa Patryka, który zaniósł słowo Boga do pogan, a tam wydało ono owoc stokrotny.