loading

2023.03.19 – 4 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Czwarta niedziela Wielkiego Postu nosi nazwę Gaudete (z łaciny: radujcie się), bo antyfona i modlitwy liturgiczne zwiastują radość płynącą z bliskich już świąt Wielkiej Nocy. Czytania liturgiczne akcentują motyw widzenia, zarówno w sensie dosłownym, jak i symbolicznym. W pierwszym czytaniu przeciwstawiono „spojrzenie” Boga na człowieka i „spojrzenie” Samuela, w drugim, św. Paweł przeciwstawia uczynki światłości uczynkom ciemności. Ewangelia podejmuje obydwa motywy, inaczej rozkładając znaki metaforyczne, ujmując je jako widzenie i zaślepienie. Motyw widzenia jest też obecny w psalmie, który – choć jakby ginie w głównym nurcie rozważań nad łaską – jest istotnie obecny.

jest