loading

2023.03.21 – Wtorek 4 tygodnia Wielkiego Postu

Po uroczystym dniu, w którym wspominaliśmy św. Józefa, Kościół zaprasza nas ponownie do refleksji nad tajemnicą Paschy Jezusa Chrystusa. Dzisiejsze czytania liturgiczne i modlitwy skoncentrowane są wokół motywu wody, która ma dwa znaczenia. Woda, jako wielkość fizyczna, przypomina nam o sakramencie chrztu, a symbolicznie znamionuje Ducha Świętego. Te dwa znaczenia nie wykluczają się, ale dopełniają. Duch Święty, którego otrzymaliśmy w chrzcie świętym, poucza nas o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie (por. J 16, 7-11) oraz uzdalnia do nawrócenia i podejmowania pokuty, żebyśmy mogli przekazać światu radosną nowinę o zbawieniu.