loading

2023.03.22 – Środa 4 tygodnia Wielkiego Postu

Dzisiejsza liturgia tchnie wielką radością, płynącą z wiary w moc Boga, której może doświadczyć każdy człowiek, pod warunkiem wiary. Czytanie z Księgi Izajasza zapowiada nadzwyczajną Bożą interwencję, gdy nadejdzie czas łaski. Ten czas nadszedł wraz z misją Jezusa Chrystusa, o czym mówi Ewangelia, gdy Jezus zapowiada, że umarli usłyszą głos Syna Bożego. Wtedy spełni się Izajaszowe wołanie: Wyjdźcie na wolność, skierowane do wszystkich pogrążonych w cieniu śmierci (Łk 1, 78-79), a dokonało się to w wylaniu Ducha Świętego, w którym otrzymaliśmy wolność dzieci Boga. Dziękujmy Bogu, radośnie śpiewając pieśń nową.

jest