loading

2023.03.23 – Czwartek 4 tygodnia Wielkiego Postu

Zbliżanie się święta Wielkiej Nocy liturgia Kościoła zaznacza czytaniem tekstów zachęcających do wytrwałości w dążeniu do nawrócenia, co dziś szczególnie akcentują antyfony i modlitwy. Czytania natomiast wskazują na grzechy popełniane przez Lud Wybrany, aby nas uwrażliwić na grozę niewierności. Pierwsze czytanie i psalm, przypominając o niewierności Izraelitów, zachęcają nas do omijania okazji do grzechów płynących z uwodzicielskich ponęt tego świata, przez które możemy popaść w bałwochwalstwo. Ewangelia ostrzega przed grzechem zadufania i przywiązania do poglądów i obyczajów, które nie pozwalają na kształtowanie i wzrost wiary w nauczanie Kościoła.