loading

2023.03.24 – Piątek 4 tygodnia Wielkiego Postu

W czasie gdy zbliżamy się do Paschy Jezusa Chrystusa, czytamy Ewangelię, w której św. Jan opisuje kontrowersje pomiędzy Jezusem a faryzeuszami i uczonymi w Piśmie. Adwersarzami Jezusa są ludzie znający prawo Mojżeszowe, bardzo często ci, którzy je wypełniali z ogromną pieczołowitością, potępiając przy tym tych, którzy nie mieli możliwości pogłębiania wiedzy religijnej czy też wypełniania przepisów. Jezus podejmuje dyskurs, w którym pokazuje prawdziwe intencje Prawodawcy, czyli Boga, bo istotą prawa jest miłość, Boga i bliźniego. Skrupulatność, z jaką faryzeusze wypełniali przepisy Prawa, często raniła to co w nim najistotniejsze.