loading

2023.03.25 – ZWIASTOWANIE PAŃSKIE

Kolejna uroczystość w czasie Wielkiego Postu liturgicznie jakby przerywa smutek tego okresu. Rozważając tajemnicę Wcielenia, prowadzącą do tajemnicy Paschy, śpiewamy dziś radosny hymn: Chwała na wysokości Bogu, uwielbiając Boga za ten niezwykły dar. Słowo Boże, stając się człowiekiem w łonie Maryi, zaprasza nas na drogę pokornego obcowania z Bogiem przez pełnienie Jego przykazań. Jezus w czasie swego ziemskiego życia wielokrotnie podkreślał, że przyszedł spełnić wolę Ojca. Radując się obecnością Boga wśród nas, podążajmy za naszym Panem i Królem. W polskiej tradycji dziś także celebrujemy Dzień Świętości Życia, pamiętając, jak wiele dzieci poczętych bywa skazywanych na śmierć, w imię źle pojętej wolności.