loading

2023.03.26 – 5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Piąta niedziela Wielkiego Postu stoi już prawie u jego kresu, bo w następną niedzielę będziemy rozważać Mękę Pańską. Krzyże, które mogą być zasłonięte fioletową materią, przywołują nastrój pokutny, jakby przypominając o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie (por. J 16, 7-10), wzywając do odnowy swojego życia. Antyfona na wejście w profetyczny sposób nawiązuje do modlitwy Jezusa w Ogrójcu, a czytania liturgiczne mówią o zbawiennych owocach Jego ofiary. Niech ta liturgia poruszy nasze serca, a przyzywając Bożej sprawiedliwości, wyrzeknijmy się tego, co prowadzi do grzechu, abyśmy mogli podążyć za naszym Panem i Wodzem do Ziemi Obietnic.