loading

2023.03.27 – Poniedziałek 5 tygodnia Wielkiego Postu

Dzisiejsza liturgia słowa wprowadza bardzo wyraźnie motyw sądu, ludzkiego i Bożego, a także sprawiedliwości, które tak mocno wybrzmiewają w męce i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Motyw ten podkreśla antyfona na wejście, która jest bolesnym, ale ufnym wołaniem o ratunek. Słowa te można także odnieść do modlitwy Pana Jezusa, prześladowanego przez ludzi nastających na Jego życie. Pierwsze czytanie pokazuje Bożą opatrzność nad człowiekiem sprawiedliwym, niesłusznie oskarżonym, a Ewangelia – Boże miłosierdzie dla grzesznika. Kolekta natomiast odnosi się wprost do nas, proszących o błogosławieństwo Boga dla naszych wysiłków w zmaganiach ze słabościami.

jest