loading

2023.03.29 – Środa 5 tygodnia Wielkiego Postu

Minęło pięć tygodni Wielkiego Postu, czasu oczekiwania na celebrowanie pamiątki naszego zbawienia. Antyfona na wejście wskazuje na Pana Jezusa, który w Ogrójcu modlił się o wybawienie, kolekta natomiast mówi o nas, którzy oczekujemy Jego łaski. Temat ten kontynuują modlitwy liturgiczne, gdzie dominuje motyw błagania. Czytanie z Księgi Daniela i hymn wykorzystany jako psalm responsoryjny niosą motyw uwielbienia Boga w Jego dziełach, natomiast Ewangelia wprost odnosi się do wiary w Jezusa, posłanego przez Ojca. Opisana w niej kontrowersja jest silnie zakorzeniona w realiach swego czasu – żydowskiego radykalnego monoteizmu, który nie dopuszczał myśli o Bogu Trójjedynym.