loading

2023.03.30 – Czwartek 5 tygodnia Wielkiego Postu

W miarę zbliżania się do Wielkiej Nocy Kościół przypomina coraz wyraźniej o tajemnicy naszego odkupienia, zachęcając do pogłębienia życia wiarą otrzymaną w chrzcie. Zostaliśmy wykupieni z niewoli grzechu, krwią Jezusa Chrystusa, a jest to dar Boga. Łaskę tę można przyjąć lub odrzucić – co czyni wielu w naszym otoczeniu. Dzisiejsza liturgia słowa mówi o przymierzu, Abrahamowym i o nowym przymierzu zawartym w Krwi Jezusa, a antyfony na wejście i komunię oraz modlitwy prezydencjalne (kolekta, modlitwa nad darami, modlitwa po komunii) wskazują otwarcie na źródło przymierza – Boże miłosierdzie. Pielęgnujmy wdzięczność za tak wielki dar i nie zapominajmy, że tak wielu wokół nas nie zna, lub nie dba o to, by poznać prawdę o swojej kondycji – o grzechu i wybawieniu przez łaskę.

jest