loading

2023.03.31 – Piątek 5 tygodnia Wielkiego Postu

Dziś ostatni piątek Wielkiego Postu, bo za tydzień już będziemy celebrować mękę Pana Jezusa. Im bliżej świąt, w których rozważamy tajemnicę naszego zbawienia, tym goręcej przyzywamy Bożego miłosierdzia, zdając sobie sprawę z ograniczeń, jakim podlegamy. Modlitwy i czytania dzisiejszej liturgii już są zanurzone w świadomości bliskiej męki Pana Jezusa, mocą której zostaliśmy wyrwani z niewoli grzechu. Prawo nadane przez Mojżesza wskazywało na drogę życia w obecności Boga, ale ludzka słabość, płynąca z grzechu pierworodnego, nie pozwalała człowiekowi żyć na miarę takiej świętości (por. Rz 7, 15-24).

jest